Financials

Brussel op twee na rijkste regio van Europa

In 2013 bleef Brussel de op twee na rijkste regio van de Europese Unie. Het vergelijkbare regionale bruto nationaal product (bbp) per inwoner kwam uit op meer dan het dubbele (207 procent) van het gemiddelde voor de 28 lidstaten. Londen-centrum spant met verve de kroon met meer dan drie keer het gemiddelde (325 procent). Ook Luxemburg-stad gaat Brussel voor (258 procent), zo blijkt uit cijfers van Eurostat.

Read more

Binnen twee jaar zijn Chinezen actief in Brussels vastgoed

Het duurt nog maximaal twee jaar voor Chinese investeerders hun opwachting maken op de Brusselse kantorenmarkt.

Read more

Slimme steden zoeken financiering

Tegen 2050 woont twee derde van de wereldbevolking in stedelijk gebied. Nieuwe slimme technologie moet helpen die groeiende metropolen leefbaar te houden. In ons land kunnen slimme steden het best hun krachten bundelen.

Read more

Belasting op kantooroppervlakten in de Brusselse gemeenten

Hier kan u een overzicht terugvinden omtrent de belasting op kantooroppervlakten in de Brusselse gemeentes. 

Read more

Belastingstarieven wereldwijd

Hier vind u een duidelijk overzicht van de wereldwijde belastingstarieven voor het jaar 2014. 

Read more

Vermogens(winst)belasting: dé oplossing voor de tax shift?

In geen enkel ander land is de belastingdruk op arbeid zo hoog als in België. “Wil het sociaal overleg echt een kans maken,dan moet er een tax shift komen.” De kranten staan er bol van. De belastingdruk op arbeid moet verschuiven naar lasten op onder andere vermogen. In het debat over de invoering van een belasting op het vermogen, krijgt een vermogenswinstbelasting het meest gehoor. Maar wat wordt hiermee precies bedoeld?

Read more

What are the common charges, expenses and fees in and of a building

In this overview you can find an example of the common charges, expenses and fees in and of a buidling. 

Read more

Le Feder a contribué à soutenir la création de 2000 entreprises dans l’Union européenne

L’accord de partenariat adopté le 29 octobre 2014 par la Commission européenne et définissant la stratégie à mettre en œuvre pour assurer une utilisation optimale des crédits des Fonds structurels et d’investissement européens, ouvre la voie à des investissements à hauteur de 2,28 milliards d’euros au titre de la politique de cohésion pour la période 2014-2020. 

Read more

WeWatt - Human Powered Bike Furniture

We fight the sitting disease by giving people energizing exercise in their daily life while travelling, working, meeting, reading or just relaxing.   WeWatt is a cycling desk that comes in dif…

Read more