Pro Tips

If you are looking for office space call KEY ESTATE +32 2 420 03 03

As a reliable partner with years of experience, Key Estate specializes in corporate and industrial properties. Offering a complete follow-up from a to z, we find pride in our client-minded approach.

Read more

Buildings to let and for sale between 100-10.000 sqm

KEY ESTATE TAILORS A FLEXIBLE AND MADE-TO-MEASURE SOLUTION FOR YOUR REAL ESTATE.

Read more

LOCATIE VAN KOFFIE, PRINTER EN TOILET CRUCIAAL VOOR PRODUCTIVITEIT

Bezig met de inrichting van je werkvloer? Besteed dan extra aandacht aan de locatie van het koffiezetapparaat en de toiletten.
Het is aangewezen om bij de indeling van de werkvloer een maximale interactie tussen collega’s na te streven. Of subtiel aan te moedigen.

Read more

3 Mental Workouts to Achieve Entrepreneurial Greatness

Exercise is a national obsession. Gadgets like the FitBit tracker and places like Soul Cycle have become household names, and people are getting into peak physical condition like never before.

Read more

Duurzaam gebouw heeft 5 procent hogere huurwaarde

De opmars van duurzame bouwmethodes is een antwoord op een mix van klimaatverandering, eindige fossiele brandstoffen en inefficiënt materialengebruik.

Read more

Stilte op het werk, het kan

Stilte op het werk, het lijkt een utopie maar het is wel degelijk mogelijk met een aantal simpele ingrepen en een mentaliteitsverandering. De voordelen zijn velerlei: van de mentale gezondheid van de werknemers tot een verhoogde productiviteit en creativiteit.

Read more

Advies bij werkplekinrichting

Een gezonde werkplek is zodanig ontworpen, én ingericht, dat de medewerker op een efficiënte manier de gevraagde werkzaamheden kan uitvoeren. De interactie tussen de medewerker en die van de hulpmiddelen die hij ter beschikking heeft (apparaten, meubels, toestellen, ... ), moeten immers leiden tot het gewenste (bedrijfs)resultaat. Het is van belang om de persoon in kwestie hier steeds centraal te plaatsen en de werkplek zodanig in te richten dat een duurzame inzetbaarheid van de medewerker wordt gerealiseerd. 

Read more

Wat is een 'Groen Gebouw'?

Groene gebouwen zijn gebouwen die bestaan uit duurzame oplossingen. Zowel in de ontwerpfase (architect), de bouwfase, de gebruiksfase als bij de afbraak dient de duurzaamheid voorop te staan. Idealiter moeten groene gebouwen slim met energie, water en (schaarse) materialen omgaan. Verder moet er een gezond binnenmilieu nagestreefd worden en mag er geen licht -of geluidshinder optreden. Dit kan bijvoorbeeld door energiebesparende maatregelen, herbruikbare materialen en nieuwe technologieën te gebruiken. Uiteraard zijn vervuiling, zoals bijvoorbeeld CO2 uitstoot uit den bozen.

Read more

Moving checklist: handy guide for moving your business

Organize your entire business move from start to finish with this handy guide.

Read more

Wat is een 'Passief Gebouw'?

Een passief gebouw is een zeer energiezuinig gebouw gericht op een goed winter- en zomercomfort. De warmteverliezen zijn er door een doorgedreven isolatie zo beperkt, dat er slechts een zeer kleine energievraag voor verwarming en koeling nodig is. 

Read more

5 Professional Resolutions You Should Make (and Keep) This Year

The final month of the year is upon us, and it's time to start thinking about the resolutions you'll make (and ideally keep) in the coming year. Of course, there are those standard resolutions…

Read more