Belastingstarieven wereldwijd

Download deze handige tabel voor duidelijk overzicht van de wereldwijde belastingstarieven voor het jaar 2014.

Let op: Dit overzicht houdt geen rekening met vrijstellingen of verlaagde tarieven ingevolge Europese wetgevingen of dubbelbelastingverdragen! Deze informatie heeft een signaliserend en globaal karakter en is niet bedoeld als beroepsmatig advies. Elke specifieke situatie wordt dan ook best in het land van oorsprong geverifieerd. 

Source: BDO

Haven van Brussel noteert trafiektoename met 10% in eerste jaarhelft

Dit omdat op de as Antwerpen-Brussel-Charleroi geen noemenswaardige scheepvaartonderbrekingen waren. Ook het herstel van de goederenstromen bestemd voor hoogovens en het transport van grond hadden…

Read more