CORELIO EN FUTURN SLUITEN AKKOORD OVER VERDERE ONTWIKKELING VAN SITE IN GROOT-BIJGAARDEN

Brought to you by: Key Estate

- Corelio valoriseert bedrijfsterreinen in Groot-Bijgaarden
- Huidige drukkerij- en uitgeefactiviteiten kunnen blijven tot eind 2021
- Futurn plant gefaseerde herontwikkeling van het terrein tot nieuw bedrijvenpark

Futurn werd in deze transactie begeleid door makelaar Key Estate.

De Kortrijkse vastgoedontwikkelaar Futurn heeft met Corelio een principieel  akkoord gesloten voor de toekomstige herontwikkeling van de bedrijfsterreinen van Corelio aan de Gossetlaan in Groot-Bijgaarden. De site, gelegen in de industriezone van Groot-Bijgaarden, heeft een totale oppervlakte van ruim 5 ha met ruim 30.000 m²  bedrijfsgebouwen bestemd voor drukkerijactiviteiten, kantoren en opslag.

Futurn zal de hele site verwerven maar ruim 60% ervan onmiddellijk teug ter beschikking stellen van de Corelio-groep die haar activiteiten (drukkerij, redactie, advertising, ondersteunende diensten,..) in de gebouwen kan voortzetten zoals op vandaag het geval is voor een periode tot eind 2021. 
Het overige gedeelte van de site dat nog niet ontgonnen is, alsook een afzonderlijk gelegen leegstaand industrie- en kantoorgebouw, zal op korte termijn door Futurn herontwikkeld worden.
Bruno de Cartier (gedelegeerd bestuurder Corelio): “Na de verhuizing van de redactie van Het Nieuwsblad naar de Mediahuis-vestiging in Antwerpen was het voor Corelio belangrijk om haar bedrijfsvastgoed op een rationele en maatschappelijk verantwoorde manier verder te exploiteren. Dat betekent dat we delen van de site die vandaag onderbenut zijn tegen interessante voorwaarden valoriseren terwijl we tegelijkertijd garanties afdwingen om nog jaren actief te kunnen blijven op de delen van de site die Corelio en haar dochtervennootschappen Mediahuis en Coldset Printing Partners actief exploiteren. Met deze huurovereenkomst  op middellange termijn kunnen we beslissingen over de huisvesting van onze activiteiten in Groot-Bijgaarden voorlopig uitstellen en evalueren in het lichtvan toekomstige marktevoluties.  Als onderneming ondersteunen we ook het maatschappelijk project van Futurn dat onderbenutte terreinen wil activeren met het oog op economische groei en tewerkstelling.”

Gunther Biddelo (gedelegeerd bestuurder Futurn): “Op korte termijn zal werk worden gemaakt van de opmaak van een masterplan voor de +/- 2ha die in eerste instantie ter beschikking komt. Dit masterplan zal  vermoedelijk enerzijds voorzien in nieuwe gebouwen en anderzijds in de renovatie van bestaande gebouwen. In ieder geval wordt er nieuwe infrastructuur aangelegd om zo ruimte te creëren voor nieuwe bedrijven.”
Futurn doet hiermee een nieuwe investering als specialist in de ontwikkeling van multifunctionele bedrijvenparken. Frederik Baert (gedelegeerd bestuurder Futurn) bevestigt: “Deze investering past perfect in onze strategie waarbij we op zoek gaan naar onderbenutte bedrijvensites om die een nieuwe toekomst te geven. Het mooie aan dit dossier is dat we als het ware een vliegende start nemen waarbij de activiteiten op  de site nog geruime tijd aanwezig blijven zodat we voldoende tijd krijgen om een optimaal en gefaseerd ontwikkelingsplan voor te bereiden.”

Futurn werd in deze transactie begeleid door makelaar Key Estate.
 

Hubba Thailand – Co working & Artisan Space, Bangkok

At 989 square meters (10,645 sq.ft.) it is also the largest co-working environment in Southeast Asia. Habbito is a massive shopping centre, the first of its kind for developer Sansiri who toge…

Read more